Account

Dane kontaktowe

 
FirmaProjektowa Sp. z o.o.
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
 dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział gospodarczy Krajowego Rerestru Sądowego, pod numerem KRS 0000912559
adres korespondencyjny:
 Warszawska 49/51
  05-820 Piastów
 
 T:+48 883 64 01 35 
T:+48 883 92 55 68
 
 
biuro@firmaprojektowa.pl