Account

Dane kontaktowe

 
FirmaProjektowa Sp. z o.o. 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział gospodarczy Krajowego Rerestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000912559

adres korespondencyjny:
FirmaProjektowa Sp. z o.o. 
 Warszawska 49/51
  05-820 Piastów
 
 T:+48 883 64 01 35 
T:+48 883 92 55 68
 
 
biuro@firmaprojektowa.pl